Cách viết đoạn mở bài – Introduction for IELTS Writing Task 1

Phần mở đầu của bài IELTS writing task 1 thường chỉ có hai câu nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với toàn bộ bài viết. Nó giống như cái đầu của con rắn thâu tóm chủ đề đồng thời cũng đưa ra định hướng cho bài viết giúp bạn đạt được điểm cao trong bài IELTS writing task 1. Vậy bạn cần viết phần mở đầu đó như thế nào để vừa ấn tượng lại đảm bảo yêu cầu?

Kỹ năng cần thiết để viết đoạn mở bài task 1: paraphrase đề bài, tức là viết lại chính các thông tin trong đề bài nhưng dùng các từ ngữ khác

54

Ví dụ

55

Trước khi viết Introduction bạn cần có những gì????

Bước 1: Xác định các key words trong đề bài

  • changes in the birth rates.
  • between China and the USA
  • between 1920 and 2000

Bước 2: Xác định các từ/cụm từ có thể paraphrase được

Words in the question

Words of your own

Compare Indicate, illustrate, present,… the difference
Birth rate Fertility
China and the USA Between China and the USA
Between 1920 and 2000 Over 80 years

Bước 3: Viết introduction

Bước 4: Viết body

Bước 5: Viết conclusion

Mở bài của phần part LUÔN CÓ 2 PHẦN: Summary và Main point

 Trong đó:

1. Summary

Nhiệm vụ trong phần này của bạn chính là paraphrase lại topic của bài đã được nêu ra trong đề bài bằng cách dùng những cách diễn đạt khác nhau. Cũng giống như tiếng Việt, người dùng tiếng Anh cũng có nhiều cách khác nhau để nêu lên một vấn đề. Để làm được điều đó, bạn cần có một vốn từ vựng thật phong phú cùng với việc am hiểu sâu về từ đồng nghĩa, trái nghĩa và các collocations (gợi ý dùng sách Collocations in use). Các bạn cũng có thể xem xét các ví dụ cụ thể trong bài viết này.

Thực chất nội dung bạn cần paraphrase thì đã được cung cấp ở trong bài. Yêu cầu của câu này chỉ là thể hiện nội dung đó theo cách của bạn, qua đó thể hiện được khả năng sử dụng ngôn ngữ và việc bạn hiểu đề bài như thế nào mà thôi.

Ghi nhớ

Tuyệt đối không sao chép y chang đề bài. Nếu như vậy thì những từ bạn dùng trong summary trùng với topic sẽ không được tính vào số lượng từ. Cực kì lãng phí luôn đó ạ.

Luôn nhớ rằng bạn cần tránh dùng đại từ nhân xưng. Thay bằng dùng cụm “We can see from the graph…..”, sẽ hay hơn nếu bạn dùng dạng bị động của nó hoặc dùng những cấu trúc không mang tính cá nhân như “It can be seen clearly from the graph…..”.

Hầu hết những cách diễn đạt đều được theo sau bởi một mệnh đề bắt đầu bằng that.

Một vài cách diễn đạt trên có thể được theo sau bởi danh từ hoặc cụm danh từ hoặc có thể được theo sau bởi các mệnh đề chính.

Tuyệt đối tránh dùng cụm từ “According to the graph…” bời vì cụm từ này thường có nghĩa thông tin đó xuất phát từ một người khác hay một nguồn khác, chứ không phải là kiến thức của bạn.

2. Main point (general statement)

Tuy chỉ một câu nhưng phần này lại khiến nhiều bạn thì sinh đau đầu vì mỗi người lại nhìn thấy một main point khác nhau

Khi nhìn vào một biểu đồ, việc bạn cần làm là xác định xem các nhân tố trong đồ thị có thay đổi gì không nếu có cột mốc về thời gian, sự thay đổi của nó theo số hướng  như thế nào, đi lên (upward) hay đi xuống (downward) và nên dùng từ ngữ miêu tả trends nào đề thâu tóm được cái ý chính này.

56

Nếu không có cột mốc về thời gian thì đơn giản chỉ là sự so sánh  phần tram đóng góp của các nhân tố trong đồ thị tại một thời điểm nào đó. Hoặc nếu đó là sự so sánh giữa 2 hay nhiều đối tượng thì câu của bạn cũng cần tóm tắt lại điểm khác biệt nổi bật nhất đó.

Bạn hãy thử so sánh sự khác nhau giữa phần Introduction của một bài band 5 với 1 bài band 7 để thấy sự khác nhau trong cách paraphrase và nắm bắt main idea với đề bài trên. 

57

58

 Trong một graph nào đó bạn có thể thấy nhiều trend/pattern khác nhau, bạn hãy nghe theo lý trí của mình và chọn cái nào bạn cho là chính yếu nhất để làm main point. Một bài task 1 có thể có nhiều đáp án khác nhau về main point khác nhau được chấp nhận nên bạn cứ tận dụng thời gian của mình mà không nên chần chừ.

59Kết bài: Hãy chọn cho mình cách mở bài thật hấp dẫn và learn by heart để áp dụng vào nhiều bài viết của bạn. Gây ấn tượng cho người đọc ngay từ câu đầu tiên bạn nhé!  

like

Comments

  1. Reply

  2. Reply

  3. By Chihiro

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>